Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.264.2020

Zarządzenie Nr OR . 264 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia nr OR.106.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. ze stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza :

§ 1

 1. Zmianie ulega § 1 pkt 2 Zarządzenia nr OR.106.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, który otrzymuje następujące brzmienie: „Zakup środków ochrony osobistej i dezynfekcji oraz ich dystrybucja odbywać się będzie za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, przy uwzględnieniu racjonalnego zapotrzebowania, a także charakteru i specyfiki funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta.”.
 2. § 2 Zarządzenia nr OR.106.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku zostaje skreślony.
 3. Tracą moc załączniki nr 1 i 2 do Zarządzenia nr OR.106.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku.
 4. Zmianie ulega § 3 Zarządzenia nr OR.106.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, który otrzymuje następujące brzmienie : „Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności”.
 5. Przedłużyć czas obowiązywania Zarządzenia nr OR.106.2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, w sprawie wprowadzenia jednolitej procedury postępowania w sprawie zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji przez Miasto Chorzów w związku z ogłoszonym stanem epidemii do dnia 30 czerwca 2021r.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.”

§ 4

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Chorzów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Bożena Urbanik-Żmurko, dnia: 2020-12-29
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 31-12-2020
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu