Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.267.2020

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.154.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 25.08.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 267 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Granicznej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXVI/446/20 z dniac24.09.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Granicznej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Granicznej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 736/1 o powierzchni 2.699 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00008241/1,

2) 815 o powierzchni 282 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00015403/7.

Łączna powierzchnia 2.986 m2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2020-12-30
utworzony: 30-12-2020 / modyfikowany: 29-08-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu