Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.6.2021

Zarządzenie Nr OR . 6 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 stycznia 2021 roku

 

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2020

Na podstawie uchwały Nr XXVII/452/12 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 października 2012 r. w sprawie nagród i wyróżnień w sporcie za wysokie wyniki sportowew międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a: 

§ 1.

 

Powołać Komisję ds. przyznania Nagrody Prezydenta Miasta w dziedzinie sportu za rok 2020 w następującym składzie:

1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
2. Rafał ZAREMBA - Sekretarz Komisji
3. Waldemar Kołodziej - Członek Komisji
4. Alina Zawada - Członek Komisji
5 Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Członek Komisji
6. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
7. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji
8. Marek KRYCHOWSKI - Członek Komisji 

§ 2.

 

1. Zadaniem Komisji będzie rozpatrzenie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie sportu za 2020 rok oraz typowanie laureatów.

2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

 

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

 Rozdzielnik:

  1. Członkowie Komisji
  2. Wydział KS
  3. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Anita Badura, dnia: 2021-01-04
utworzony: 08-01-2021 / modyfikowany: 19-01-2021
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu