Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.8.2021

Zarządzenie Nr OR . 8 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 stycznia 2021 roku 

w sprawie: powołania Komisji ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych

Na podstawie uchwały Nr XLIII/814/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

 Powołać Komisję ds. przyznania dotacji celowej klubom sportowym działającym na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych, w następującym składzie:

1. Rafał ZAREMBA - Przewodniczący Komisji
2. Alina ZAWADA - Członek Komisji
3. Aleksandra ŁAMIK-HYPA - Członek Komisji
4. Jarosław BARTECZKO - Członek Komisji
5. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji 

§ 2.

1. Zadaniem Komisji jest opiniowanie wniosków klubów sportowych działających na terenie miasta Chorzów w sportach zespołowych o przyznanie dotacji celowej.

2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

 

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miasta

Rozdzielnik:

  1. Członkowie Komisji
  2. Wydział KS
  3. a/aosoba odpowiedzialna za treść: Anita Badura, dnia: 2021-01-04
utworzony: 08-01-2021 / modyfikowany: 19-01-2021
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu