Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.11.2021

Zarządzenie Nr OR . 11 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 12 stycznia 2021 roku

w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713  ze  zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wszystkie ogłoszenia prasowe Miasta w sprawie: zamówień publicznych, majątku Gminy, Skarbu Państwa, zbycia nieruchomości Gminy i Skarbu Państwa o wartości do 100 000 EURO, planowania zagospodarowania przestrzennego, uchwał Rady Miasta zamieszczać w dzienniku regionalnym adresowanym do mieszkańców województwa śląskiego -„Gazeta Wyborcza”.

§ 2.

Ogłoszenia prasowe obejmujące sprawy zbycia mienia komunalnego lub mienia Skarbu Państwa o wartości przekraczającej równowartość 100 000 EURO, zamówienia publiczne  zamieszczać w dzienniku ogólnopolskim- „Dziennik Gazeta Prawna”.

§ 3.

Przy zamieszczaniu ogłoszeń prasowych Miasta w prasie zastosowanie mają regulacje ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019) oraz Zarządzenia Nr OR.100.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 maja 2018 roku o wprowadzeniu nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziałów Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5.

Nadzór nad Zarządzeniem powierzam Dyrektorowi Wydziału Obsługi Technicznej.

§ 6.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.12.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie lokowania ogłoszeń prasowych Miasta.

 § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Banik, dnia: 2021-01-12
utworzony: 19-01-2021 / modyfikowany: 19-01-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu