Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.15.2021

Zarządzenie Nr OR . 15 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR.247.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 grudnia 2018r., w sprawie organizacji i funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1856) oraz art. 9a, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zmianie ulega Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr OR.247.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r., stanowiący Instrukcję Funkcjonowania Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Chorzów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Gabriela Kaczmarczyk, dnia: 2021-01-22
utworzony: 19-01-2021 / modyfikowany: 25-01-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu