Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2020

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.269.2020

Zarządzenie Nr OR . 269 . 2020
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie powierzenia jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, obowiązkowego zadania własnego Gminy polegającego na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713 ze zm.) w zw. z § 4 uchwały Nr VII/68/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 marca 2015 r.

zarządzam:

§ 1.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych z uwzględnieniem terenów zielonych zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 1

 1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 1 stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia
 2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 1 stanowiącymi załącznik nr 2 do Zarządzenia

§ 2.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach zewnętrznych z uwzględnieniem terenów zielonych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Targowej zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 2:

 1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 2 stanowiącym załącznik nr 3 do Zarządzenia
 2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 2 stanowiącymi załącznik nr 4 do Zarządzenia

 § 3.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach (powierzchnie wewnętrzne) oraz na terenach zewnętrznych z uwzględnieniem terenów zielonych nieruchomości położonej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 23 zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 3:

 1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 3 stanowiącym załącznik nr 5 do Zarządzenia
 2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 3 stanowiącymi załącznik nr 6 do Zarządzenia

§ 4.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na realizacji usług w zakresie wykonania prac na terenie dworca „Chorzów Miasto” w Chorzowie przy placu Dworcowym zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 4:

 1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 4 stanowiącym załącznik nr 7 do Zarządzenia
 2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 4 stanowiącymi załącznik nr 8 do Zarządzenia

§ 5.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów, zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 5:

 1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 5 stanowiącym załącznik nr 9 do Zarządzenia
 2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 5 stanowiącymi załącznik nr 10 do Zarządzenia

§ 6.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów, zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 6 i 7:

 1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 6 i 7 stanowiącym załącznik nr 11 do Zarządzenia
 2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 6 i 7 stanowiącymi załącznik nr 12 do Zarządzenia

§ 7.

Powierzyć jednoosobowej spółce Gminy Chorzów ADM Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000175800, obowiązki polegające na utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Chorzów, zgodnie z załącznikami:

Zadanie nr 8:

 1. Planem rzeczowo – finansowym do zadania nr 8 stanowiącym załącznik nr 13 do Zarządzenia
 2. Warunkami wykonania obowiązków do zadania nr 8 stanowiącymi załącznik nr 14 do Zarządzenia

§ 8.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Usług Komunalnych i Ekologii.

§ 9.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia  powierza się Drugiemu Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

 

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Zdzisław Moskal, dnia: 2020-12-31
utworzony: 26-01-2021 / modyfikowany: 06-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu