Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.21.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.13.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 20.01.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 21 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem,  na rok szkolny 2021/2022.”

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) w związku z art. 154 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)- Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Ustalić „Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2021/2022”, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów.

§ 3.

Z chwila wejścia w życie Zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr OR.26.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia „Harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, zamieszkałych poza obwodem, na rok szkolny 2020/2021.”

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2021-01-27
utworzony: 27-01-2021 / modyfikowany: 26-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu