Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.25.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.236.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.12.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 25 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 lutego 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z  dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały nr XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

- § 2 otrzymuje brzmienie: "Dla następujących chorzowskich stowarzyszeń i klubów sportowych, uczestniczących w rozgrywkach, w kategorii seniora:

stowarzyszenia /kluby

obiekt bazowy

UKS „JASKÓŁKI” Chorzów

boisko ul. Wolności 139 Kresy

KPR RUCH Chorzów

 

hala ul. Dąbrowskiego,

hala ul Graniczna

AKS Wyzwolenie CEZ Chorzów

boisko ul. Filarowa, stadion ul. Lompy

CLEAREX Chorzów

hala ul. Dąbrowskiego, hala ul Graniczna

PKS „JÓZEFKA”

boisko ul. Pokoju, ul. Filarowa

TS AKS

sekcja lekkoatletyczna  i zapaśnicza

stadion ul. Lompy

UKS Ruch Chorzów

boisko ul. Wolności 139 Kresy

Ustala się:

 1. Koszt wynajęcia na mecze mistrzowskie i treningi przyporządkowanych obiektów sportowych za 1 godzinę zegarową wynosi 5 zł + VAT;
 2. Dla chorzowskich stowarzyszeń i klubów sportowych MORiS przedstawia harmonogram treningów, uwzględniając mecze sparingowe, za które odpłatność wynosi 5 zł + VAT za godzinę zegarową. Mecze sparingowe rozgrywane poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie treningów płatne w wysokości 50% + VAT.
 3. Prawo z korzystania z pozostałych obiektów sportowych będących w zarządzie MORiS w cenie 5 zł + VAT za godzinę zegarową na treningi i mecze w ramach wolnych godzin na tych obiektach;
 4. O przyznaniu wolnych godzin, o których mowa w ust 3 decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby szkół oraz stowarzyszeń, dla których dany obiekt jest bazowym;
 5. Koszt wynajęcia obiektów sportowych na organizację wszelkiego rodzaju imprez, poza treningami i meczami, za godzinę zegarową, wynosi 50% kwoty określonej w cenniku.”

- § 3 otrzymuje brzmienie: "Dla następujących chorzowskich stowarzyszeń, fundacji i klubów sportowych prowadzących grupy młodzieżowe:

stowarzyszenia /kluby

obiekt bazowy

 

UKS „JASKÓŁKI”

boisko ul. Wolności 139 Kresy, sala ul. Odległa

PKS „JÓZEFKA”

boisko ul. Pokoju, ul. Filarowa

AKS  Wyzwolenie CEZ Chorzów

boisko ul. Filarowa, stadion Lompy

TS AKS

sekcja lekkoatletyczna, zapaśnicza, piłka nożna.

stadion ul. Lompy, boisko ul. Filarowa

UKS RUCH Chorzów

sekcja piłki nożnej

boiska ul.Wolności139 KRESY

UKS RUCH Chorzów

sekcja futsalu

hala ul. Dąbrowskiego, hala ul. Graniczna

Akademia RUCH Chorzów

 

boisko ul. Wolności 139 Kresy

KPR Ruch Chorzów

hala ul. Dąbrowskiego, hala ul. Graniczna

Clearex Chorzów

hala ul. Dąbrowskiego, hala ul. Graniczna

RUCH S.A.

boisko ul. Wolności 139 Kresy

K.S. GTV Stadion Śląski Chorzów

w ramach wolnych godzin

KP „SUKCES”

basen w Kompleksie „Hajduki” ul. Graniczna,

basen przy Pl. Powstańców Śląskich

Akademia Handballu "Ruch" Chorzów

hala ul. Dąbrowskiego, hala ul. Graniczna

Ustala się:

 1. Koszt wynajęcia na mecze mistrzowskie i treningi przyporządkowanych obiektów sportowych za 1 godzinę zegarową wynosi 5 zł + VAT;
 2. Dla chorzowskich stowarzyszeń i klubów sportowych MORiS przedstawia harmonogram treningów, uwzględniając mecze sparingowe, za które odpłatność wynosi 5 zł + VAT za godzinę zegarową. Mecze sparingowe rozgrywane poza godzinami wyznaczonymi w harmonogramie treningów płatne w wysokości 50% + VAT.
 3. Prawo z korzystania z pozostałych obiektów sportowych będących w zarządzie MORiS w cenie 5 zł + VAT za godzinę zegarową na treningi i mecze w ramach wolnych godzin na tych obiektach;
 4. O przyznaniu wolnych godzin, o których mowa w ust 3 decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w pierwszej kolejności uwzględniając potrzeby szkół oraz stowarzyszeń, dla których dany obiekt jest bazowym;
 5. Koszt wynajęcia obiektów sportowych na organizację wszelkiego rodzaju imprez, poza treningami i meczami, za godzinę zegarową, wynosi 50% kwoty określonej w cenniku”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2021-02-04
utworzony: 27-01-2021 / modyfikowany: 15-12-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu