Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.31.2021

Zarządzenie Nr OR . 31 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 lutego 2021 roku

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Chorzów i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713  z późn. zm.) w związku z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. ws. szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U.
z 2019r. poz. 502) na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi uzgodnionych z radą pedagogiczną i radą rodziców,

zarządzam:

 § 1

Ustalić obowiązujące w 2021 roku terminy przerw w pracy prowadzonych przez Miasto Chorzów przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 2

Wykaz terminów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chorzów.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2021-02-09
utworzony: 10-02-2021 / modyfikowany: 10-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu