Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.33.2021

Zarządzenie Nr OR . 33 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie: powołania zespołu do spraw połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

Powołać Zespół do spraw połączenia samorządowych instytucji kultury: Muzeum w Chorzowie oraz Muzeum Hutnictwa w Chorzowie w składzie:

 1. Rafał Zaremba – Przewodniczący Zespołu
 2. Piotr Grabowski – Członek Zespołu
 3. Adam Lapski – Członek Zespołu
 4. Janusz Mokrosz – Członek Zespołu
 5. Adam Kowalski – Członek Zespołu
 6. Dawid Keller – Członek Zespołu
 7. Tomasz Owoc – Członek Zespołu

§ 2.

Na wniosek Zespołu w jego pracach udział mogą wziąć biegli eksperci, których wiedza lub doświadczenie okażą się niezbędne w procesie połączenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Piotr Grabowski, dnia: 2021-02-11
utworzony: 10-02-2021 / modyfikowany: 11-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu