Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.40.2021

Zarządzenie Nr OR . 40 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 lutego 2021 roku

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXIV/20 z dnia 18.06.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału Miasta Chorzów wynoszącego 1/6 części w nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

 § 1.

Oddać w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udział Miasta Chorzów wynoszący 1/6 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ulicy Janasa, obejmującej działkę o numerze geodezyjnym 1/14 o powierzchni 175 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00007070/4 wraz ze sprzedażą usytuowanego na niej garażu murowanego, stanowiącego własność Miasta Chorzów.

§ 2.

Ustalić termin trwania użytkowania wieczystego na okres do 45 lat.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-02-11
utworzony: 11-02-2021 / modyfikowany: 15-02-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu