Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.50.2021

Zarządzenie Nr OR . 50 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 marca 2021 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W zarządzeniu Nr OR.33.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów dodaje się załącznik nr 17, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam III Zastępcy Prezydenta Miasta, Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta oraz Dyrektorowi Zakładu Komunalnego "PGM".

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2021r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 3 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2021-03-08
utworzony: 02-03-2021 / modyfikowany: 09-03-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu