Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.53.2021

Zarządzenie Nr OR . 53 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 marca 2021 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 426 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz pismem Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 3 marca 2020 r., Prezydent Miasta Chorzów

 z a r z ą d z a:

§ 1.

Ze składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku odwołać Panią Elżbietę SZYSZKA – pracownika socjalnego.

§ 2.

Do składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku powołać:

- Członka Zespołu - Panią Zofię NOWAKOWSKĄ – specjalistę neurologii

- Członka Zespołu – Panią Sylwię TLOŁKA – pracownika socjalnego.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Powołania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku z późn. zm. nie ulegają zmianie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

(-) Wiesław Ciężkowski

Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-03-10
utworzony: 09-03-2021 / modyfikowany: 11-03-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu