Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.60.2021

Zarządzenie Nr OR . 60 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzowa – Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie zasad realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście Chorzów w 2021 i 2022 roku.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15 i 16 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku poz. 920) oraz art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 372) oraz § 4 pkt 3 i 4 i § 5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U z 2002 r. Nr 96, poz.850) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

  1. Przyjąć “Plan Działania Prezydenta Miasta Chorzów – Szefa obrony cywilnej w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2021 i 2022 roku w Mieście Chorzów”, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Przyjąć „Zadania w zakresie przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2021 i 2022 roku” ,stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorów, prezesów, kierowników jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, instytucji, przedsiębiorców i organizacji na terenie miasta do udziału w realizacji zadań wynikających z “Planu Działania” w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Mieście Chorzów w 2021 i 2022 roku” i „Zadania w zakresie przygotowania i realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2021 i 2022 roku”.

§ 3

Dyrektorów, prezesów, kierowników jednostek organizacyjnych, zakładów pracy, instytucji i organizacji na terenie Miasta Chorzów zobowiązuję do opracowania własnych planów działania dotyczących realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 i 2022 roku na zarządzanym przez nich terenie w terminie do dnia 30 marca 2021 roku.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2021-03-29
utworzony: 25-03-2021 / modyfikowany: 02-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu