Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.63.2021

Zarządzenie Nr OR . 63 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 kwietnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów oraz sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a położonych w Chorzowie przy ulicy Miłej i ulicy Kruszcowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/526/2021 z dnia 28.01.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów  oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a położonych w Chorzowie przy ulicy Miłej i ulicy Kruszcowej.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej i ul. Kruszcowej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  a) 2440/40 o powierzchni 2 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00007589/5,
  b) 2444/40 o powierzchni 1.581 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00050353/8,
  c) 2436/52 o powierzchni 1.022 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00007169/5.

  Łączna powierzchnia 2.605 m2.

 2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ul. Miłej i ul. Kruszcowej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:
  a) 2439/41 o powierzchni 848 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009354/3,
  b) 2446/39 o powierzchni 1.542 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009355/0,
  c) 2316/38 o powierzchni 1.449 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00008236/3,
  d) 2447/42 o powierzchni 814 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009316/5.
  e) 2449/43 o powierzchni 1.048 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00009315/8.

  Łączna powierzchnia 5.701 m2.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-04-06
utworzony: 31-03-2021 / modyfikowany: 07-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu