Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.87.2021

 Zarządzenie Nr OR . 87 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 kwietnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z rowerów służbowych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 713  ze  zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wprowadza się w Urzędzie Miasta Chorzów Regulamin korzystania z rowerów służbowych przez pracowników Urzędu, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Obsługi Technicznej.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenie powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Patrycja Szydło, dnia: 2021-04-07
utworzony: 08-04-2021 / modyfikowany: 13-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu