Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.89.2021

Zarządzenie Nr OR . 89 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Krakowskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXV/428/20 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ul. Krakowskiej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Miasta Chorzów, położonych w Chorzowie przy ul. Krakowskiej, obejmujących działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

  • 767/51 o powierzchni 19 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00010308/6,
  • 771/52 o powierzchni 89 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005635/9,
  • 769/51 o powierzchni 274 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00005635/9 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Krakowskiej, a oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 622/51.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2021-04-15
utworzony: 08-04-2021 / modyfikowany: 16-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu