Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.91.2021

Zarządzenie Nr OR . 91 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

w sprawie: ustalenia cennika za sporządzenie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920.), art. 11 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), w związku z art. 84 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Prezydent Miasta Chorzów wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

zarządza:

 § 1.

Ustalić cennik za sporządzenie przez biegłych rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie działania Wydziału Zarządzania Nieruchomościami na rok 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Adrian Kasprzak, dnia: 2021-04-22
utworzony: 26-04-2021 / modyfikowany: 27-04-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu