Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.103.2021

Zarządzenie Nr OR . 103 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół prowadzonych przez Miasto Chorzów

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póżn.zm.) i art. 29 ust.1 pkt 2 w zw. z art. 63 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z póżn.zm.), § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 z póżn.zm.) oraz § 1, § 2, § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 z póżn.zm.)

zarządzam:

§ 1.

Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:

- Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Sportowymi przy ul. Ryszki 55 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Podmiejskiej 62 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Wolności 133 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Św. Piotra 9a w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej Nr 29 przy ul. Lwowskiej 36 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kaliny 61 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Kaliny 55 w Chorzowie,

- Szkoły Podstawowej Nr 37 przy ul. Ratuszowej 20 w Chorzowie.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć I Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzów­.­

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Kotarska, dnia: 2021-05-06
utworzony: 05-05-2021 / modyfikowany: 06-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu