Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.106.2021

Zarządzenie Nr OR . 106 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 10 maja 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie na granicy Miasta Chorzów z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/527/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie na granicy Miasta Chorzów z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie na granicy Miasta Chorzów z Miastem Bytom oraz przy ul. Katowickiej, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

1) 32 o powierzchni 556 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013899/6,

2) 34 o powierzchni 894 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013899/6,

3) 37 o powierzchni 55 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013899/6,

4) 38 o powierzchni 1.145 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00013899/6,

5) 41 o powierzchni 299 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00013899/6,

6) 42 o powierzchni 1.044 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

7) 45 o powierzchni 1.159 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013899/6,

8) 46 o powierzchni 478 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013899/6,

9) 48 o powierzchni 6 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013899/6,

10) 49 o powierzchni 1.554 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

11) 50 o powierzchni 254 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

12) 51 o powierzchni 467 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

13) 221/36 o powierzchni 2.734 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem   KA1C/00013899/6,

14) 226/35 o powierzchni 1.882 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

15) 227/31 o powierzchni 850 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00013899/6,

16) 426/52 o powierzchni 369 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

17) 428/52 o powierzchni 3.760 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

18) 429/43 o powierzchni 375 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

19) 431/43 o powierzchni 6.833 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

20) 539/56 o powierzchni 1.405 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00013899/6,

21) 19 o powierzchni 5 m²,  dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00016105/5,

22) 24 o powierzchni 339 m²,  dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00016105/5,

23) 27 o powierzchni 226 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00016105/5,

24) 28 o powierzchni 179 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numeremKA1C/00016105/5,

25) 233/29 o powierzchni 609 m²,  dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00016105/5,

26) 234/23 o powierzchni 552 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem  KA1C/00016105/5.

Łączna powierzchnia 28.054 m².

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-05-10
utworzony: 10-05-2021 / modyfikowany: 11-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu