Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.108.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.236.2021 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 28.09.2021 R.

Zarządzenie Nr OR . 108 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 maja 2021 r.

w sprawie ustalenia regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych dla realizacji programu „Mieszkanie przy ul. Miarki dla Seniora”.

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust.1 oraz art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 42 uchwały Nr XV/265/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chorzów, Prezydent Miasta Chorzów po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Rady Miasta zarządza:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych dla potrzeb realizacji programu „Mieszkanie przy ul. Miarki dla Seniora” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Zasobów Komunalnych pod nadzorem III Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Maciej Mostowik, dnia: 2021-05-13
utworzony: 10-05-2021 / modyfikowany: 30-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu