Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.114.2021

Zarządzenie Nr OR . 114 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 13 maja 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XI/185/15 z dnia 25.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Głównej i uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XIX/375/16 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

  1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1140/9 o powierzchni 798 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003200/7.
  2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału wynoszącego 1/5 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Głównej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1085/9 o powierzchni 503 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00003200/7.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-05-13
utworzony: 14-05-2021 / modyfikowany: 14-05-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu