Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.133.2021

Zarządzenie Nr OR . 133 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Chorzów na lata 2021 – 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Zatwierdzić plan wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Chorzów na lata 2021 – 2023, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Agnieszka Janyszek, dnia: 2021-06-07
utworzony: 28-05-2021 / modyfikowany: 10-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu