Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.137.2021

Zarządzenie Nr OR . 137 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 czerwca 2021 roku

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr XXXVI w dniu 7 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wykonanie Uchwały Nr XXXVI/617/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie odmowy lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej 4 w Chorzowie powierzyć Wydziałowi Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej

§ 3.

Nad wykonaniem uchwały sprawuje nadzór III Zastępca Prezydenta Miasta

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maria Mróz, dnia: 2021-06-09
utworzony: 08-06-2021 / modyfikowany: 10-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu