Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.143.2021

Zarządzenie Nr OR . 143 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 11 czerwca 2021 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Chorzowie przy ulicy Alfonsa Zgrzebnioka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXIII/560/21 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości gruntowej, położonej w Chorzowie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka, obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

  • 1621/68 o powierzchni 3 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004877/0,
  • 1622/68 o powierzchni 9 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004877/0,
  • 1623/68 o powierzchni 2 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004877/0 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, położonych w Chorzowie przy ul. Alfonsa Zgrzebnioka 48, 50 i 52.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2021-06-11
utworzony: 10-06-2021 / modyfikowany: 15-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu