Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.161.2021

 Zarządzenie Nr OR . 161 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie: zmiany składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr OR-I.0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573), w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz pismem Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 17 czerwca 2021 r., Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Ze składu osobowego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku odwołać Panią Małgorzatę DZIEDZIC-KRÓL – lekarza pediatrę.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Powołania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, powołanego pismem Nr Or.I-0060/32/2002 z dnia 14 października 2002 roku z późn. zm. nie ulegają zmianie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-06-22
utworzony: 22-06-2021 / modyfikowany: 23-06-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu