Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.163.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.189.2023 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.09.2023 R.

Zarządzenie Nr OR . 163 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 czerwca 2021r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr OR/238/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.), art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 218 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/94/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Chorzowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

 1. Odwołać ze składu Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie Panią Katarzynę Wiernicką - przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
 2. Powołać do składu Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie Panią Iwonę Dubaj - przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie.
 3. Paragraf 1 Zarządzenia Nr OR/238/2020 z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego IV kadencji w Chorzowie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

  „§ 1. W celu zapewnienia efektywnej współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Chorzowie, powołać Zespół Interdyscyplinarny IV kadencji, zwany dalej Zespołem, w następującym składzie:
  1. Pani Danuta Szary - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
  2. Pani Teresa Gabor - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
  3. Pani Alina Sychowicz - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
  4. Pani Katarzyna Augustyniak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
  5. Pani Joanna Łuczak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
  6. Pani Ewa Sankiewicz - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
  7. Pani Irena Gałkowska - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
  8. Pani Iwona Stebel - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
  9. Aleksandra Latos-Pawełczyk - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie,
  10. Pani Iwona Dubaj - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,
  11. Pani Halina Hiltawska - przedstawiciel reprezentujący ochronę zdrowia w Chorzowie,
  12. Pani Irena Świerczyńska - przedstawiciel reprezentujący oświatę w Chorzowie.”

§ 2.

Pozostała treść zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Dorota Szołtysek, dnia: 2020-06-22
utworzony: 22-06-2021 / modyfikowany: 14-09-2023
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu