Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.166.2021

Zarządzenie Nr OR . 166 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 lipca 2021 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.16.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania, określenia składu i organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 33 ust. 3 zd. 1, art. 34 ust.2 pkt 2 oraz art.24 ust. 1 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.),

Prezydent Miasta

zarządza:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia Nr OR.16.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie powołania, określenia składu i organizacji pracy Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku zmienia się §1 ust.1 pkt 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1) Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Radosław Szmyra, Kierownik Referatu Aplikacji i Rozwoju”.

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w §1, nie ulegają zmianie.           

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2021 roku.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Jolanta Sopniewska, dnia: 2021-07-02
utworzony: 05-07-2021 / modyfikowany: 05-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu