Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.170.2021

Zarządzenie Nr OR . 170 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 2215 ze zm.) – Prezydent Miasta Chorzów zarządza:

§ 1.

Powołać komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2.

Skład osobowy komisji egzaminacyjnych określają załączniki od nr 1 do nr 15 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Anna Smołka, dnia: 2021-07-09
utworzony: 05-07-2021 / modyfikowany: 12-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu