Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.179.2021

Zarządzenie Nr OR . 179 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 lipca 2021 roku

w sprawie:  powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

Na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020r; poz. 910 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r; poz. 713 z późn. zm.), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Powierzyć Pani Joannie Piećko-Szopińskiej stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą przy ul. Ks. J. Czempiela 52 w Chorzowie.

§ 2.

Powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi następuje na okres od dnia 01 września 2021r. do dnia 31 sierpnia 2026r.

§ 3.

Obowiązki i uprawnienia Pani Joanny Piećko-Szopińskiej, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-07-09
utworzony: 12-07-2021 / modyfikowany: 12-07-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu