Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.182.2021

Zarządzenie Nr OR . 182 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury

Na  podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194), art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustala się Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr OR.113.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: zasad przyznawania, przekazywania oraz rozliczania dotacji podmiotowej i celowej przyznawanej z budżetu miasta dla samorządowych instytucji kultury

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotala

 

pobierz plik: [ Załączniki do Zarządzenia ]

 

Załącznik do Zarządzenia:osoba odpowiedzialna za treść: Aleksandra Łamik-Hypa, dnia: 2021-07-19
utworzony: 12-07-2021 / modyfikowany: 04-08-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu