Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.188.2021

Zarządzenie Nr OR.188.2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lipca 2021 roku

 

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXIV/591/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1208/118o powierzchni 545 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00049440/5.

 

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-07-22
utworzony: 23-07-2021 / modyfikowany: 23-07-2021
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu