Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.196.2021

Zarządzenie Nr OR . 196 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXIV/592/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców.

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza, co następuje:

§ 1.

Sprzedaje się w trybie bezprzetargowym prawo użytkowania wieczystego przysługujące Miastu Chorzów do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Metalowców, obejmującej działkę oznaczoną numerem 770/99 o powierzchni 449 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00017662/4 - w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców 4.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Paulina Molska, dnia: 2021-07-22
utworzony: 27-07-2021 / modyfikowany: 04-08-2021
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu