Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.197.2021

Zarządzenie Nr OR . 197 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 22 lipca 2021 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach, położonych w Chorzowie przy ul. Słonecznej oraz ul. Szczęśliwej na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów 

zarządza: 

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomościach położonych w Chorzowie:

- przy ul. Słonecznej 5, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3765/129 o powierzchni 327 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00007737/8,

- przy ul. Słonecznej 7, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3766/129 o powierzchni 392 m² oraz 3768/129 o powierzchni 469 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00017660/0, 

- przy ul. Słonecznej 2, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3773/129 o powierzchni 861 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00002494/7,

- przy ul. Słonecznej 6, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3778/129 o powierzchni 566 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00002909/0,

- przy ul. Szczęśliwej 5, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3797/129 o powierzchni 338 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00021864/1,

- przy ul. Szczęśliwej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3809/129 o powierzchni 262 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00002842/2,

- przy ul. Szczęśliwej 6, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3813/129 o powierzchni 347 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00007859/9,

- przy ul. Słonecznej 15, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3845/129 o powierzchni 602 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00007741/9,

- przy ul. Słonecznej 15, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3846/129 o powierzchni 418 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00002706/7,

- przy ul. Słonecznej 17, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3847/129 o powierzchni 350 m² oraz 3848/129 o powierzchni 549 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00008790/4, 

- przy ul. Słonecznej 19, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3849/129 o powierzchni 218 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00000106/7,

- przy ul. Szczęśliwej 15, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3865/129 o powierzchni 599 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00002907/6,

- ul. Szczęśliwej 16, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3882/129 o powierzchni 545 m² oraz 3883/129 o powierzchni 198 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00002813/0,

- przy ul. Szczęśliwej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3889/129 o powierzchni 161 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą KA1C/00007687/2

na rzecz Jerzego Krempa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krempa Jerzy „TELPOL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Montażowe Urządzeń Elektronicznych z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Racjonalizatorów 10. 

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni:

- na działce nr 3765/129 –  4,00 m².

- na działce nr 3766/129 –  7,00 m².

- na działce nr 3768/129 –  25,00 m², w tym 2,00 m² dla studni teletechnicznej.

- na działce nr 3773/129 –  25,00 m², w tym 2,00 m² dla studni teletechnicznej.

- na działce nr 3778/129 –  15,00 m², w tym 2,00 m² dla studni teletechnicznej.

- na działce nr 3797/129 –  3,50 m².

- na działce nr 3809/129 –  5,00 m².

- na działce nr 3813/129 –  4,50 m².

- na działce nr 3845/129 –  22,00 m², w tym 2,00 m² dla studni teletechnicznej.

- na działce nr 3846/129 –  1,00 m².

- na działce nr 3847/129 –  7,50 m².

- na działce nr 3848/129 –  7,50 m².

- na działce nr 3849/129 –  2,00 m².

- na działce nr 3865/129 –  23,50 m², w tym 2,00 m² dla studni teletechnicznej.

- na działce nr 3882/129 –  22,50 m², w tym 2,00 m² dla studni teletechnicznej.

- na działce nr 3883/129 –  3,50 m².

- na działce nr 3889/129 –  2,50 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się jednorazowe wynagrodzenie w wysokości określonej na łączną kwotę 22.754,46 zł, na którą składają się: wartość służebności wynikająca z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 17.402,00 zł netto, powiększona o należny podatek VAT w wysokości 4.002,46 zł oraz poniesiony przez Miasto koszt wykonania operatu szacunkowego w wysokości 1.350,00 zł. 

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów
(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Iwona Kiwer, dnia: 2021-07-22
utworzony: 28-07-2021 / modyfikowany: 04-08-2021
wprowadził(a): Anita Badura
rejestr zmian

Stopka serwisu