Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.200.2021

Zarządzenie Nr OR . 200 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 4 sierpnia 2021 roku

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ulicy Porzeczkowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta Chorzów Nr XXXI/553/13 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, położonej w Chorzowie przy ul. 3 Maja

Prezydent Miasta Chorzów

 zarządza:

 § 1.

 1. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Porzeczkowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 31/47 o powierzchni 620 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004432/9.
 2. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału wynoszącego 1/3 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Porzeczkowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 31/48 o powierzchni 102 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004432/9.
 3. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału wynoszącego 1/3 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Porzeczkowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 7/11 o powierzchni 53 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004432/9.
 4. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału wynoszącego 1/3 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Porzeczkowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1/25 o powierzchni 151 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004432/9.
 5. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału wynoszącego 1/3 części w nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Porzeczkowej, obejmującej działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 1/34 o powierzchni 121m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00004432/9.

 § 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta
(-) Wiesław Ciężkowski
Zastępca Prezydenta Miastaosoba odpowiedzialna za treść: Monika Sobkiewicz, dnia: 2021-08-04
utworzony: 05-08-2021 / modyfikowany: 05-08-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu