Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.208.2021

Zarządzenie Nr OR . 208 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 18 sierpnia 2021 roku

w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Chorzów, podjętej na sesji Nr XXXVIII w dniu 16 sierpnia 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Wykonanie Uchwały  Nr XXXVIII/640/2021 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów Rady Miasta Chorzów powierzyć Wydziałowi Promocji i Komunikacji Społecznej

§ 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały jest Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

§ 3.

Nad wykonaniem uchwały sprawuje nadzór Sekretarz Miasta

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Prezydent Miasta Chorzów

/-/ Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Maria Mróz, dnia: 2021-08-18
utworzony: 05-08-2021 / modyfikowany: 19-08-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu