Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.210.2021

Zarządzenie Nr OR . 210 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

o zmianie: Zarządzenia Prezydenta Miasta Chorzów Nr OR.61.2020 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów”.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) w związku z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 poz.125) oraz ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 742)

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Zmienić Zarządzenie Nr OR.61.2020 z dnia 2 marca 2020 r. w ten sposób, że:
1) Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.61.2020 „Polityka Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miasta Chorzów” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR.61.2020 „Polityka zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej w UM Chorzów” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. *

§ 2

Zobowiązuje się Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur do zapoznania podległych pracowników z procedurami, instrukcjami i regulaminami określającymi zarządzanie informacją przeznaczonymi dla pracowników.

 § 3

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w §1 nie ulegają zmianie.          

§ 4

Nadzór na wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r..

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

* Załączniki do użytku wewnętrznego.osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2021-08-26
utworzony: 19-08-2021 / modyfikowany: 30-08-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu