Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.218.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.14.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 20.01.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 218 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Muzeum Hutnictwa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców 4A

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i § 7 zarządzenia Nr OR.46.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalania stawek czynszu dzierżawnego w postępowaniach przetargowych, bezprzetargowych oraz za udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Miasta Chorzów,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić czynsz dzierżawny za dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem Muzeum Hutnictwa, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie przy ul. Metalowców 4A, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 707/99 o powierzchni 7432 m2, dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00017662/4 – w wysokości rocznego czynszu dzierżawnego, płatnego w okresach miesięcznych, skalkulowanego na podstawie stawki amortyzacji w wysokości 2,5 % wartości początkowej Muzeum Hutnictwa.

§ 2.

Wysokość czynszu dzierżawnego ustalonego w sposób opisany w § 1 wynosi 48.780,49 zł netto w stosunku miesięcznym, który po powiększeniu o należny podatek VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późniejszymi zmianami) stanowi kwotę 60.000,00 zł brutto w stosunku miesięcznym, według obowiązującej stawki wynoszącej 23%.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2021-08-31
utworzony: 01-09-2021 / modyfikowany: 26-01-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu