Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.223.2021

Zarządzenie Nr OR . 223 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 2 września 2021 roku

w sprawie w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków o zapewnienie dostępności

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020. poz. 1062 ze zm.) oraz art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019. poz. 848 ze zm.) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Ustala się jednolite zasady przyjmowania, rejestrowania i załatwiania wniosków o zapewnienie dostępności w Urzędzie Miasta Chorzów – stosownie do wytycznych stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dyrektorów Wydziałów i Kierowników Biur Urzędu Miasta zobowiązuje się do zapoznania podległych pracowników z treścią niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wszystkich pracowników Urzędu Miasta Chorzów zobowiązuje się do przestrzegania zasad i trybu załatwiania wniosków o zapewnienie dostępności.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Koordynatorowi ds. dostępności.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 września 2021r.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załącznik do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 ]osoba odpowiedzialna za treść: Monika Libucka, dnia: 2021-09-02
utworzony: 01-09-2021 / modyfikowany: 07-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu