Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.222.2021

Zarządzenie Nr OR . 222 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 01 września 2021 roku

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 24 w Chorzowie.

Na podstawie art. 63 ust. 13 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021r; poz. 1082 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r; poz. 1372), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

Powierzyć Pani Sylwii Jańczak pełnienie obowiązków Dyrektora Przedszkola Nr 24 z siedzibą przy ul. Lompy 16 w Chorzowie.

§ 2

Powierzenie pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola następuje od dnia 1 września 2021r. na czas nieobecności dyrektora placówki.

§ 3

Obowiązki i uprawnienia Pani, w tym również obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz wysokość dodatków funkcyjnego i motywacyjnego określają odrębne przepisy.

§ 4

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Izabela Duda, dnia: 2021-09-08
utworzony: 07-09-2021 / modyfikowany: 09-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu