Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.225.2021

 Zarządzenie Nr OR . 225 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 września 2021 roku

w sprawie ustalenia okresu trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity z 2021 r., poz. 1372) i uchwały NR XXXIX/662/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustalić okres trwania dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Miasta Chorzów, położonej w Chorzowie w rejonie ul. Kluczborskiej, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 429/25 o powierzchni 2912 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą pod numerem KA1C/00011817/4 – na 10 lat.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Krynicka, dnia: 2021-09-07
utworzony: 07-09-2021 / modyfikowany: 09-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu