Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.227.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.236.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 13.12.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 227 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 9 września 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLVIII/990/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta uprawnienia do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie oraz Uchwały nr XLVIII/991/06 Rady Miasta Chorzów z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

W cenniku obowiązującym na obiektach Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.228.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie wprowadza się następujące zmiany:

 - Dział "Bilety wstępu na mecze "KPR Ruch" oraz "CLEAREX" otrzymuje brzmienie:

      

 

 

 

Bilety wstępu

na mecze

"KPR Ruch"

oraz  "CLEAREX"

bilet normalny

10 zł brutto (w tym VAT)

bilet ulgowy

5 zł brutto (w tym VAT)

karnet sezonowy Clearex Futsal i KPR Ruch

40 zł brutto (w tym VAT)

karnet sezonowy KPR Ruch - MOL Liga

60 zł brutto (w tym VAT)

Voucher sezonowy

10 zł brutto (w tym VAT)

Dla zawodniczek Akademii Handbal

(z ważną legitymacją)

1 zł brutto (w tym VAT)

Chorzowska Karta Dużej Rodziny

                       bilet normalny - 8 zł brutto (w tym VAT)

                       bilet ulgowy    - 4 zł brutto  (w tym VAT)

 - w Dziale "Basen ul. Graniczna 92" poz. 9 otrzymuje brzmienie: 

 

Ceny brutto

AQUA  AEROBIC 1 zajęcia (45 minut)

- Bilet normalny - 18 zł/osoba (w tym VAT)

- Bilet ulgowy - 13 zł/osoba (w tym VAT)

- Karnet miesięczny - koszt jednych zajęć w karnecie - 18 zł/osoba (w tymVAT)

- Karnet miesięczny - kosz jednych zajęć w karnecie (ulgowy) - 13 zł/osoba (w tym VAT)

-  w Dziale "Basen Pl. Powstańców Śląskich 1" poz. 11 otrzymuje brzmienie:

 

 

11

Ceny brutto

AQUA AEROBIC 1 zajęcia (45 minut)

- Bilet normalny - 18 zł/osoba (w tym VAT)

- Bilet ulgowy - 13 zł/osoba (w tym VAT)

- Karnet miesięczny - koszt jednych zajęć w karnecie - 18 zł/osoba (w tymVAT)

- Karnet miesięczny - kosz jednych zajęć w karnecie (ulgowy) - 13 zł/osoba (w tym VAT)

§ 2

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Elwira Kulczycka, dnia: 2021-09-09
utworzony: 09-09-2021 / modyfikowany: 15-12-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu