Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.230.2021

Zarządzenie Nr OR . 230 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 16 września 2021 roku

w sprawie: ustalenia wysokości kwoty nagród pieniężnych oraz powołania Komisji Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury”.

Na podstawie § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 2 regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr OR.194.2012 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 4 października 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury, Prezydent Miasta Chorzów.

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Nagród ds. opiniowania kandydatur do „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury” w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI - Przewodniczący Komisji
 2. Aleksandra GAJEWSKA - Członek Komisji
 3. Tomasz IGNALSKI - Członek Komisji
 4. Jacek KUREK - Członek Komisji
 5. Krzysztof ŁAZIKIEWICZ - Członek Komisji
 6. Piotr NALIWAJKO - Członek Komisji
 7. Sylwester PAPROCKI - Członek Komisji
 8. Antoni SOBCZYK – Członek Komisji
 9. Rafał ZAREMBA - Członek Komisji

§ 2.

 1. Zadaniem Komisji będzie opiniowanie kandydatur do nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury oraz przedstawienie Prezydentowi propozycji laureatów.
 2. Terminy posiedzeń Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.
 3. Obsługę biurową Komisji, w tym prowadzenie dokumentacji czynności wykonywanych przez Komisję w toku postępowania, zapewnia Wydział Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3.

Wysokość nagrody pieniężnej dla każdego laureata „Nagrody Prezydenta Miasta Chorzów w dziedzinie kultury” wynosi 3800 zł brutto.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Piotr Grabowski, dnia: 2021-09-16
utworzony: 09-09-2021 / modyfikowany: 20-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu