Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.231.2021

Zarządzenie Nr OR . 231 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach 9. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w zw. z § 2 uchwały nr XXXVIII/640/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów oraz § 3 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych – Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów stanowiącego załącznik do Uchwały nr XXXVIII/640/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 16 sierpnia 2021 r., Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a

§ 1.

Powołać Komisję ds. oceny wniosków złożonych w ramach 9. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów, w składzie:

1) Joanna Pietrzyba-Waszczak – Przewodnicząca komisji – Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej,
2) Natalia Franiasz - członek zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
3) Małgorzata Culak – członek zespołu roboczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej,
4) Michalina Batóg – członek komisji – Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych,
5) Agnieszka Koszembar – członek komisji – Miejski Zarząd Ulic i Mostów,
6) Aleksandra Bylica – członek komisji – Wydział Geodezji,
7) Natalia Kapała – członek komisji – Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków,
8) Anna Wietecha – członek komisji – Miejski Dom Kultury „Batory”,
9) Anna Pacyna – członek komisji – Chorzowskie Centrum Kultury,
10) Andrzej Nowak – członek komisji – Centrum Integracji Międzypokoleniowej,
11) Aleksander Stodółka – członek komisji – Zakład Komunalny „PGM”,
12) Alicja Kwiecień – członek komisji – Młodzieżowy Dom Kultury,
13) Aleksandra Łamik-Hypa  – członek komisji – Wydział Kultury, Sportu i Turystyki,
14) Agnieszka Nowak-Czop – członek komisji – Wydział Zdrowia,
15) Bogdan Neukirch – członek komisji – Wydział Inwestycji,
16) Karolina Kubiś – członek komisji – Wydział Polityki Społecznej,
17) Anna Desol – członek komisji – Wydział Usług Komunalnych i Ekologii,
18) Adrian Kasprzak – członek komisji – Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
19) Monika Pietrzykowska – członek komisji – Wydział Edukacji,
20) Jarosław Barteczko – członek komisji – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.

§ 2.

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierzyć Dyrektorowi Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Culak, dnia: 2021-09-17
utworzony: 20-09-2021 / modyfikowany: 24-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu