Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.235.2021

Zarządzenie Nr OR . 235 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 27 września 2021 roku

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości, położonej w Chorzowie w obrębie Parku na Górze Redena na rzecz ORANGE Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/638/09 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie gospodarowania nieruchomościami gminnymi, w związku z art. 3051 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późniejszymi zmianami), Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

Ustanowić na czas nieoznaczony odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w Chorzowie w obrębie Parku na Górze Redena, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 3805/38 o powierzchni 26.388 m², dla której Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00010758/5 – na rzecz Przedsiębiorcy Przesyłowego – ORANGE Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Aleje Jerozolimskie 160, jako właściciela urządzeń infrastruktury sieciowej, tj. linii telekomunikacyjnej światłowodowej doziemnej.

§ 2.

Wykonywanie prawa służebności przesyłu ograniczone jest do powierzchni – 19,47 m².

§ 3.

Sposób ustanowienia prawa służebności przesyłu został określony w załączniku nr 1 do Zarządzenia.

§ 4.

Z tytułu ustanowienia przedmiotowej służebności ustala się, w oparciu o Zarządzenie Nr OR.160.2021 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie ustalenia wysokości jednorazowych opłat z tytułu obciążania służebnościami przesyłu nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości, jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 2.091,00 zł brutto, w tym kwota netto w wysokości 1.700,00 zł.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Beata Staszak-Romanek, dnia: 2021-09-27
utworzony: 23-09-2021 / modyfikowany: 30-09-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu