Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.237.2021

Zarządzenie Nr OR . 237 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 30 września 2021 roku

o zmianie Zarządzenia Nr OR.236.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372) Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1.

§ 1 Zarządzenia Nr OR.236.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 10 listopada 2020 roku w sprawie zwrotu pracownikom Urzędu Miasta Chorzów kosztów szczepień ochronnych otrzymuje brzmienie:

„Pracownikom Urzędu Miasta, zatrudnionym na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę przysługuje ryczałt w wysokości 55,00 zł za szczepienie przeciwko grypie”.

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o których mowa w § 1 pozostają bez zmian.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

ZMIANA DO ZARZĄDZENIA:osoba odpowiedzialna za treść: Adrian Głowacz, dnia: 2021-09-30
utworzony: 23-09-2021 / modyfikowany: 19-10-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu