Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.238.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.188.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 18.10.2022 R.

Zarządzenie nr OR . 238 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”

Na podstawie art. 33 ust.1 oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z wnioskiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie z dnia 07.02 2005 roku w sprawie przystąpienia Miasta Chorzów do realizacji programu" Bezpieczne życie",

Prezydent Miasta Chorzów

zarządza:

§ 1

 1. Powołuję Zespół ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie” zwany dalej „Zespołem” w składzie:

  1) Marcin MICHALIK - Zastępca Prezydenta Miasta;
  2) Jacek KRÓLICZEK - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów;
  3) Jadwiga FIEMA - Inspektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Chorzów.

 2. W pracach Zespołu uczestniczyć będą:
  1) przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej;
  2) przedstawiciel z zakresu edukacji;

§ 2

Program „Bezpieczne życie” realizowany będzie w klasach II i III wszystkich szkół podstawowych na terenie Miasta Chorzów w roku szkolnym 2021/2022.

§ 3

Integralną część zarządzenia stanowią załączniki:
1) załącznik Nr 1 „Założenia realizacji programu Bezpieczne życie";
2) załącznik Nr 2„Harmonogram realizacji programu Bezpieczne życie".

§ 4

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się II Zastępcy Prezydenta Miasta.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr OR.214.2019 z dnia 9 października 2019 roku w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia programu „Bezpieczne życie”.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotala

Załączniki do Zarządzenia:

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Zarządzenia ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Zarządzenia ]osoba odpowiedzialna za treść: Jadwiga Fiema, dnia: 2021-10-01
utworzony: 30-09-2021 / modyfikowany: 19-10-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu