Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

 • Czcionka domyślna
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast:

 • Kontrast domyślny
 • Kontrast czarno-biały
 • Kontrast żółto-czarny
 • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.241.2021

Zarządzenie Nr OR . 241 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 7 października 2021 roku

w sprawie: powołania Komisji Medali oceniającej złożone wnioski o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

Niniejszym, na podstawie § 2 Zarządzenia Nr OR/226/2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie przyznania medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, Prezydent Miasta Chorzów

z a r z ą d z a:

§ 1.

Powołać Komisję Medali oceniającą złożone wnioski o przyznanie medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej, w następującym składzie:

 1. Wiesław CIĘŻKOWSKI – Zastępca Prezydenta Miasta - Przewodniczący Komisji
 2. Danuta SZARY – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej – Członek Komisji
 3. Teresa GABOR – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik OPS - Członek Komisji
 4. Aleksandra ZIMNIK – Przewodnicząca Komisji Rodziny i Pomocy Społecznej lub wyznaczony członek ww. Komisji - Członek Komisji
 5. Karolina KUBIŚ – pracownik Wydziału Polityki Społecznej - Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadaniem Komisji będzie ocena złożonych wniosków z kandydaturami do przyznania Medalu za osiągnięcia w dziedzinie społecznej.

§ 3.

Termin posiedzenia Komisji wyznaczy Przewodniczący Komisji.

§ 4.

Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Joanna Czechowska, dnia: 2021-10-07
utworzony: 05-10-2021 / modyfikowany: 08-10-2021
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu