Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów

przejdź: BIP - strona główna

Narzędzia

Czcionka:

  • Czcionka domyślna
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast:

  • Kontrast domyślny
  • Kontrast czarno-biały
  • Kontrast żółto-czarny
  • Kontrast czarno-żólty

Główne menu

Lokalizacja

startpowrót Lewy PanelORGANY I RADYPREZYDENT MIASTAZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTAROK 2021

Treść strony

wersja do druku
powrót | OR.243.2021

ZARZĄDZENIE UTRACIŁO MOC ZARZĄDZENIEM NR OR.203.2022 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DN. 02.11.2022 R.

Zarządzenie Nr OR . 243 . 2021
Prezydenta Miasta Chorzów
z dnia 8 października 2021 roku

o zmianie: Zarządzenia Nr OR.203.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie Miasta Chorzów

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 ), art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021r.  poz. 217 z późn. zm.) oraz § 6. pkt. 2 Instrukcji Inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Chorzów, stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.29.2019 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji inwentaryzacji oraz zakresu odpowiedzialności pracowników Urzędu Miasta Chorzów w zakresie inwentaryzacji.

zarządzam:

§ 1.

W § 1 Zarządzenia Nr OR.203.2020, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Małgorzata Nowrot (Wydział Budżetu i Analiz ) – Przewodniczący Komisji''

§ 2.

Pozostałe postanowienia Zarządzenia, o którym mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Chorzów

(-) Andrzej Kotalaosoba odpowiedzialna za treść: Małgorzata Nowrot, dnia: 2021-10-08
utworzony: 05-10-2021 / modyfikowany: 03-11-2022
wprowadził(a): Joanna Czechowska
rejestr zmian

Stopka serwisu